Design for CNC Langdingpage

ข่าวประชาสัมพันธ์ !

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC จากวัสดุไม้ทดแทน
( Design for CNC furniture projects )

**ให้นักศึกษา ลงเทียน หน้าเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ ห้องเรียน**
สำหรับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จะเข้าอบรมการผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC จากวัสดุไม้ทดแทน
ขั้นตอนลงทะเบียน ช่อง Biographical Info ให้พิมพ์คำว่า “นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ม.นเรศวร”

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ
เพียงตอบช่องแชทมุมขวาล่างของ  เว็บไซต์ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

Copyright ©2019
Powered by Songpol Sangsakoo

thThai
thThai